ØVELOKALE:

MAN-SØN | 15:00 – 23:00 | SALEN | GRATIS


Øvelokalet er forbeholdt unge bands/musikere (ca. 15-25 år), som spiller egen musik.

Bands har en 3 timers fast øvetid om ugen. Øvelokalet er åbent alle ugens dage -også i weekenden. Foruden den faste øvetidom ugen, er der fælles ledige øvetider som bands også kan booke sig ind på.

Øvelokalet er gratis at bruge – i stedet for et kontingent støtter bands op om KULs koncerter og andre musikrelaterede arrangementer.

For at få en fast øvetid i KULs øvelokale, send en mail med link til en bandside (facebook, soundcloud, myspace el. lign.), hvor man kan høre bandets musik. Alternativt kan musik og info om bandet inkluderes i mailen.


Mail sendes til:

thomas@kulnordkraft.dk

Ingen Events