Ungekongressen 2016 byder på workshops og valg til Aalborg Ungebyråd. For tilmeldte.