TIRSDAG 7. MARTS | 18.30 – 22.00 | KEDELHALLEN | GRATIS
Skør med tøj og vild med genbrug?
✽ Så er BazaarKUL noget for dig ✽

—————————English version below —————————-

Bazaaren en et tilbud til dig mellem 15-25 år, som ønsker at sælge eller bytte dit tøj til loppemekka, og samtidig gøre noget godt for miljøet ved at genbruge. Det er gratis!

✽ Vi kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er at læse hele begivenhedens beskrivelse, da alt information står her!

Fra KULs side tilbyder vi en gratis stand, og 8 bøjlestativer til deling. Bøjlestativer kan ikke reserveres, men deles mellem deltagere. Det er også helt ok at tage sit eget med.

☆☆☆Tilmeldingen starter den 21. februar kl 19:00 ☆☆☆

Hvad du skal vide hvis du gerne vil have en stand:
✽ Tilmelding foregår over denne begivenhed, to uger før BazaarKUL, hvor der kommer et opslag klokken 19, du skal kommentere på. De første 40 kommentarer får en stand.

✽ Gør det tydeligt at du vil have en stand. Det gælder ikke hvis man tagger andre (det er snyd! 🙂 ).Skriv eks. “Jeg vil gerne have en stand”.

✽ E̲n̲ ̲s̲t̲a̲n̲d̲ ̲e̲r̲ ̲e̲t̲ ̲h̲a̲l̲v̲t̲ ̲b̲o̲r̲d̲. I Kedelhallen er der plads til 20 borde, det vil sige 40 stande. To kan sagtens dele en stand, men dette er stadig blot et halvt bord. Det vil sige; én stand pr kommentar! (ikke hvor mange navne der står i kommentaren)

✽ Før du stiller op i hallen, skal du komme ind forbi KUL og sige dit navn og det nummer du er på listen – Det er vigtigt!
✽ Du kan stille op fra kl 17.45, men ikke før.
✽ Hvis ikke du er her til kl 18.25 gives din stand bort til andre.
✽ Hvis du finder ud af at du ikke kan komme, så giv venligst standen til en anden. Vedkommende skal blot sige dit navn i baren på KUL.

Hvis ikke du befinder dig inden for aldersgrænsen, kan du ikke få en stand, og vi beder jer respektere dette. Det skyldes at KUL er et kulturhus for unge i netop denne aldersgruppe. Du er selvfølgelig velkommen til at kigge forbi arrangementet alligevel og se efter lækkert kluns.
Vi glæder os til at se jer!

The new season of Bazaar KUL is upon us! One evening each month, you can buy, trade and get cozy in Nordkraft with Bazaar KUL – if you are between the age 15-25 yrs.
Bazaar KUL is a way for you to sell your old clothes and promote reuse and recycling. And it’s for free!

✽ We can’t stress enough how important it is you read the entire description if you would like a stall.

KUL offers you 40 free stalls and 8 clothes racks for sharing among participants.

☆☆☆ The sign up for this Bazaar is 21st February 2017, 19:00 o’clock ☆☆☆

What you need to know if you’d like a stall:

✽The sign up is here at Facebook, two weeks before the event, 19 o’clock, where KUL will write a post saying that the sign up is open. The first 40 to comment gets a stall.

✽Make sure your comment states that you want a stall. You cannot tag others (that’s cheating!). An example of a comment: “I would like a stall/stand”

✽ A̲ ̲s̲t̲a̲l̲l̲ ̲i̲s̲ ̲h̲a̲l̲f̲ ̲a̲ ̲t̲a̲b̲l̲e̲. We have 40 stalls available. You can share your stall, but you still only have half a table for sharing. One comment equals one stall.

✽Before you put your stuff on a table, please come to the bar inside KUL Nordkraft and say your name and your number on the list.

✽ You can start readying your stall from 17.45, but not before.
✽ If you haven’t showed up at 18.25 your stall will be given away to somebody else.
✽ If you find out you can’t come anyway, please make sure you give the stall to someone else – they still just have to say your name and number in the bar.

If you are not between 15-25 yrs old you unfortunately cannot get a stall, because KUL is a youth culture house and we kindly ask you to respect this. You are still indeed very welcome to participate as a guest, shopping for nice clothes.

We look forward to see you!