MANDAG 19. OKTOBER | 19.00 – 21.00 | CAFÉEN | GRATIS

DN Mosaik

Så er det tid til at holde årsmøde i Danmarks Naturfredningsforeninngs Studenterafdeling i Aalborg. Dagsordenen for årsmødet kommer til at omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Studenterafdelingen årsberetning.
3. Valg af medlemmer til studenterafdelingen
4. Forslag fra medlemmerne.
5. Eventuelt.
Da hele to medlemmer af bestyrelsen er blevet færdige med deres uddannelse, står vi og mangler nye medlemmer. Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvad det vil sige at sidde i bestyrelsen, eller hvis du generelt bare er interesseret i at høre, hvad vi laver i studenterafdelingen, herunder det at være aktivt medlem, håber vi at se dig til vores årsmøde! Derudover har du også rig mulighed for at være med til at beslutte, hvad vi skal lave i studenterafdelingen fremover!
Til mødet vil der være lækre, hjemmelavet sandwich og der er mulighed for at købe økologisk saft og kaffe i KULs café!
Vi glæder os til at se jer og skabe DN-SA sammen med jer!
Helt formelt skal medlemsforslag, som ønskes sat under afstemning, fremsættes og begrundes skriftligt over for studenterafdelingens formand senest en uge før årsmødet. Afstemninger skal være skriftlige, hvis et af de fremmødte medlemmer fremsætter ønsker herom.