ONSDAG D. 12. MARTS | 16.00 | CAFÉEN | GRATIS

 

AAU Matchers

AAU Matcher er en frivillig studieaktivitet og tager udgangspunkt i Pay It Forward-princippet (PIF); et princip, der hylder det at give uden at forvente at få noget igen med det samme – i form af betaling. I AAU Matcher-initiativet udmønter dette sig konkret ved, at de studerende yder en aktiv indsats i AAU Matcher-funktionen, samt benytter eget netværk og kontakter i samarbejdet. Samtidig er der for AAU Matcherne en vinding i form af bl.a. øget erhvervsrelevant netværk, øgede chancer for at få et job umiddelbart efter endt uddannelse og netværk til andre AAU Matchere, hvilket alt sammen viser sig nyttigt fremadrettet.
Da gode samarbejder er afhængige af tætte netværksrelationer, bygger AAU Matcher på et samarbejde, der strækker sig over en længere periode (minimum 4 år), så mest mulig erfaring og viden kommer i spil.
Mere info: AAU Matcher